Budynek ECS zawiera udogodnienia skierowane do osób z takimi typami niepełnosprawności, jak ograniczona możliwość poruszania się, osób niedosłyszących, niesłyszących, niedowidzących oraz niewidomych. Obiekt, oddany do użytku  w sierpniu 2014 roku, został zaprojektowany z dostępem dla osób niepełnosprawnych w podstawowych obszarach

➾ wyznaczono i oznaczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami w hali garażowej 
➾ w sali audytoryjnej znajdują się miejsca dostępne dla osób poruszających się na wózkach,
➾ zastosowano system wind umożliwiających dojazd osobom z niepełnosprawnościami na wszystkie poziomy budynku,
➾ w windach znajdują się wypukłe przyciski, oznaczenia w alfabecie Braille’a, działa również system informacji głosowej, 
➾ toalety w budynku zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
➾ instytucja zakupiła wózki dla osób o ograniczonej mobilności do bezpłatnego wypożyczania,
➾ zastosowano podstawowy zakres oznakowania obiektu oparty na  projekcie systemu identyfikacji wizualnej ECS m.in. poprzez wykonanie drogowskazów wskazujących lokalizację poszczególnych pomieszczeń oraz tabliczek z nazwami pomieszczeń na parterze budynku, wykonanie i umieszczenie przy windach na wszystkich kondygnacjach budynku tablic informujących o pomieszczeniach znajdujących się na danym piętrze oraz wykonanie tablic zbiorczych na piętrze trzecim i czwartym, zawierających spis i nazwy wszystkich pomieszczeń; system identyfikacji wizualnej ECS jest co roku kontynuowany i uzupełniany. 
 
Kolejne elementy dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostały wprowadzone w roku 2016 w ramach realizacji inwestycji pn. Poprawa dostępności Europejskiego Centrum Solidarności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, niedosłyszących, niesłyszących, niedowidzących i niewidomych.

Dla osób z ograniczoną możliwością poruszania w budynku zastosowano następujące, dodatkowe rozwiązania: 
➾ w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami na trzech poziomach budynku wymieniono klamki oraz blokady drzwi na potrzeby osób o alternatywnej motoryce,
➾ do sali audytorium zakupiono rozkładaną rampę modułową umożliwiająca wjazd osób poruszających się na wózkach oraz zamontowano podchwyty przy schodkach na scenie, na tarasie widokowym VI piętra budynku wykonano podesty zjazdowe, 
➾ zastosowano dodatkowe pochwyty po obu stronach sztuk schodów szklanych prowadzących do Wystawy Stałej, 
➾ uzupełniono wyposażenie szatni w dodatkowe poprzeczki na ubrania,
➾ wykonano oznakowania krawędzi fontanny elementami dotykowymi.  
 
Budynek jest również bardzo dobrze dostosowany do potrzeb osób niedosłyszących i niesłyszących. W roku 2016 w obiekcie zamontowane zostały różnego typu pętle indukcyjne - zarówno stacjonarne (w okienkach kasowych, punkcie wydawania audioguid’ów, recepcji Wydziału Zabaw, punkcie informacyjnym biblioteki oraz w pierwszych rzędach widowni Sali audytorium), „naszyjne” – 20 sztuk podłączanych do audioguidów, instytucja posiada ponadto pętlę indukcyjną przenośną (walizkową) na potrzeby organizacji wydarzeń w różnych częściach obiektu z udziałem osób niedosłyszących posługujących się aparatami słuchowymi. 

Dla osób niedowidzących, niewidomych oraz z innymi niepełnosprawnościami związanymi z orientacją w przestrzeni uzupełniono system oznakowania budynku o następujące, nowe elementy:
➾ oznaczenie szatni 
➾ oznaczenie kas, punktu wydawania audioguid’ów  
➾ oznaczenie restauracji  - semafor dwustronny 
➾ oznaczenie kawiarni - semafor dwustronny
➾ wykonanie semaforów z informacją o umiejscowieniu toalet 
➾ wykonanie tablic informacyjnych ogólnych dwustronnych 
➾ wykonanie naklejek oraz pasów na drzwi szklane  
➾ wykonanie oznakowania powierzchni poziomych i pionowych taśmą ostrzegawczą 
➾ wykonanie strzałek na posadzkach w salach wystawowych 
➾ oznakowanie wejścia/wyjścia do garażu podziemnego
➾ oznakowanie drzwi wejścia głównego, bocznego i letniego oraz strzałek wskazujących klamkę
➾ wykonanie informacji w windach  
➾ wykonanie oznakowania poziomego przestrzeni przy kasach. 

W czerwcu 2021 roku została wdrożona procedura ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z budynku ECS.